Traducere autorizată: Ghid final

Aveți nevoie de o traducere autorizată?

O traducere autorizată este necesară pentru documentele care urmează să fie prezentate organismelor oficiale, instanțelor sau instituțiilor de învățământ.

O traducere autorizată necesită ștampila și semnătura unui traducător autorizat, un profesionist acreditat de Ministerul Afacerilor Externe, care să certifice că respectivul conținut tradus reflectă conținutul originalului și are aceeași valabilitate ca și originalul.

De ce mi se cere o traducere autorizată?

Poate că una dintre cele mai des menționate îndoieli este de ce nu pot folosi o traducere simplă? Sau de ce mi se cere o traducere autorizată?

Traducerile autorizate sunt destinate să facă parte dintr-un proces administrativ sau judiciar și au aceeași valabilitate ca și documentul original emis de un organism oficial. Prin urmare, este o traducere fidelă a originalului, fără omisiuni sau modificări stilistice din partea traducătorului.

Tipuri de documente care necesită o traducere legalizată

Acestea sunt câteva dintre textele care necesită o traducere autorizată.

Domeniul academic

 • Diplome
 • Carnet de note
 • Certificate academice
 • Dosare academice

Domeniul muncii

 • Statute
 • Conturi anuale
 • Contract de vânzare-cumpărare de acțiuni sau de participații la capitalul social
 • Certificat fiscal
 • Acte Constitutive ale societăților
 • Statute sociale
 • Salarizare

Domeniul juridic / administrativ

 • Certificat de viață
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de cazier juridic  
 • Sentințe judecătorești
 • Declarații privind impozitul pe venit
 • Procuri
 • Contracte de vânzare-cumpărare
 • Contracte de închiriere
 • Pașapoarte
 • Documente străine
 • Certificat de cazier judiciar
 • Act de naștere
 • Act de deces
 • Act de căsătorie
 • Certificat de parteneriat domestic
 • Certificat de înregistrare la recensământ
 • Livret de familie
 • Carnet de vaccinare
 • Extras bancar

Suntem singura agenție de traduceri din Spania care oferă o cotație instantanee pentru traduceri autorizate.

Noi vă ușurăm munca

Întrebări frecvente

Ștampila unei traduceri autorizate expiră?

Ștampila unei traduceri autorizate nu conține o perioadă de valabilitate sau o dată de expirare.

Pot să plătesc pentru o traducere simplă și să plătesc doar ștampila și semnătura traducătorului autorizat?

Nu. Traducerea autorizată trebuie să fie realizată de un traducător acreditat de Ministerul Afacerilor Externe pentru a putea ștampila și semna propria traducere, iar acesta este responsabil pentru conținutul tradus.

Ce este o apostilă și unde pot obține una?

Legalizarea unică sau apostila este un act administrativ care certifică autenticitatea și valabilitatea unui document public străin. Această procedură verifică calitatea funcționarilor publici sau a agenților diplomatici și autenticitatea semnăturii care apare pe document.

Această procedură se limitează la recunoașterea și acreditarea semnăturii conținute în document și, prin urmare, nu implică nicio responsabilitate pentru conținutul acestuia sau pentru destinația sa ulterioară.

Apostila se solicită prin intermediul Servicio legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

De ce nu pot folosi orice traducător pentru o traducere autorizată?

La BigTranslation lucrăm cu combinații din și în spaniolă, pentru traduceri autorizate.

În Spania, pentru a deveni traducător autorizat este necesar să treceți un test sau un examen care se organizează anual de către Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării. Pentru a susține acest examen, trebuie să dețineți o diplomă sau o calificare străină recunoscută și să fiți cetățean spaniol sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

În ce format ar trebui să trimit documentele originale?

Documentele trebuie trimise, de preferință în format PDF. Orice conținut al unui document care nu este lizibil din cauza calității imaginii sau a scanării va fi marcat ca „[Ilizibil]”.

De ce este uneori necesară livrarea fizică și alteori nu?

Necesitatea unei copii pe suport de hârtie depinde de agenția care primește traducerea autorizată. Este la latitudinea clientului să verifice dacă este necesară o copie pe suport de hârtie.

De ce este atașat documentul original la traducerea autorizată?

Documentul original însoțește traducerea autorizată. Deoarece traducerea se referă în mod constant la conținutul și structura documentelor originale.

Cu cât timp înainte ar trebui să comand o traducere autorizată?

Cu cât mai mult timp înainte posibil. O traducere autorizată este un proces de traducere complex și trebuie să se țină cont de termenul de livrare dacă este necesară o copie pe suport de hârtie.

Rate this post