Contaminarea lingvistică

Contaminarea limbajului este un fenomen atât de vechi încât este dificil să se știe de unde a început. Aceasta se referă la procesul de influențe sau impuneri lingvistice care acționează asupra unei limbi și care o pătrund, determinând adoptarea unui termen complet sau o adaptare a acesteia la fonetica și scrierea limbii țintă.

Utilizarea acestor termeni ca înlocuitor al unui cuvânt într-o limbă sau absența acestuia face ca adaptarea lor la noul mediu lingvistic să fie mult mai rapidă și mai naturală.

Multe dintre situațiile în care a existat o contaminare lingvistică, pe care le cunoaștem de-a lungul istoriei, s-au datorat situațiilor politice, repercursiunilor din conflictele armate, schimbărilor în geopolitica unui teritoriu sau apropierii dintre culturi.

În prezent, cea mai mare contaminare lingvistică la care suntem supuși se datorează utilizării unei terminologii specializate legate de industrie, știință, marketing sau piața muncii, altele sunt influențe globale care decurg dintr-o tendință sau modă.

Cu toate acestea, poluarea lingvistică este o amenințare pentru limbile mai puțin vorbite?

Este posibil ca această contaminare într-o comunitate lingvistică redusă, cu adăugarea nevoii unui limbaj de legătură pentru a permite comunicarea cu vorbitorii din acest grup, să reducă și mai mult vizibilitatea unei limbi slab vorbite. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că o limbă își are rădăcinile ancorate în cultura unui colectiv și, atâta timp cât are vorbitori nativi, va continua să trăiască.

Este clar că contaminarea lingvistică este un fenomen adânc înrădăcinat. Pe măsură ce culturile continuă să se reunească în probleme industriale, de muncă sau științifice, limba predominantă în fiecare dintre aceste domenii va influența terminologic restul. La fel, în situația în care este necesar să se inventeze un nou termen, într-un domeniu specializat, limba predominantă se va ocupa de acest privilegiu.

Rate this post