Kalbinė tarša

Kalbinė tarša yra toks senas reiškinys, kad sunku nustatyti, kada jis prasidėjo. Ši sąvoka apibrėžia kalbinių įtakų ar įvedimų procesą, kuris veikia kalbą ir tampa jos dalimi, priversdamas priimti terminą arba pritaikyti jį tikslinės kalbos fonetikoje ir rašyme.

Vartojant šiuos terminus žodžiui pakeisti arba dėl to, kad to žodžio toje kalboje nėra, jų pritaikymas naujoje kalbinėje terpėje tampa daug greitesnis ir natūralesnis.

Istorija rodo, jog daug mums žinomų situacijų, dėl kurių susidarė kalbinė tarša, atsirado dėl politinių situacijų, karo konfliktų pasekmių, teritorijos geopolitikos pokyčių ar kultūrų susiliejimo.

Šiuo metu didžiausią kalbinį užterštumą patiria specialūs terminai, susiję su pramone, mokslu, rinkodara ir darbo rinka, be to kitas pasaulines įtakas lemia tendencijos ir mados.

Tačiau ar kalbinė tarša kelia grėsmę mažiau vartojamoms kalboms?

Gali būti, kad susilpnėjusių kalbų bendruomenėje gali prireikti papildomos tilto kalbos, kad būtų galima bendrauti su šios grupės kalbėtojais, nors ši tarša gali dar labiau sumažinti mažiau kalbamos kalbos matomumą. Nepaisant to, turėtume prisiminti, kad kalbos šaknys yra susijusios su bendra kultūra ir, kol yra tos kalbos gimtakalbiai, ji ir toliau gyvens.

Akivaizdu, kad kalbinė tarša yra labai giliai įsišaknijęs reiškinys. Nors kultūros ir toliau susilieja pramonės, užimtumo ir mokslo srityse, kiekvienoje iš šių sričių vyraujanti kalba turės įtakos likusių šalių terminologijai. Taigi, bet kokioje situacijoje, jei reikia sugalvoti naują išraišką specialioje srityje, vyraujanti kalba prisiims šią privilegiją.

Rate this post