Vertimų redagavimas

Importance of Translation | BigTranslation

Teksto redagavimas yra labai svarbi galutinė vertimų proceso dalis. Redagavimas yra ypač svarbus vertimams, kurie bus publikuojami ar platinami viešai vienu ar kitu būdu. Tai gali būti įmonės informaciniai lankstinukai, prekių katalogai, spaudos leidiniai, vartojimo instrukcijos, internetinės svetainės ir pan.

Teksto redagavimas yra labai svarbi galutinė vertimų proceso dalis. Redagavimas yra ypač svarbus vertimams, kurie bus publikuojami ar platinami viešai vienu ar kitu būdu. Tai gali būti įmonės informaciniai lankstinukai, prekių katalogai, spaudos leidiniai, vartojimo instrukcijos, internetinės svetainės ir pan.

BigTranslation klientams visuomet rekomenduoja papildomai pasirinkti ir teksto redagavimo paslaugas. Teksto taisymas yra svarbus procesas, nes vertimo metu gali pasitaikyti paprasčiausių teksto rinkimo, gramatinių ar stiliaus klaidų, kurios pačiam vertėjui dažnai prasprūsta pro akis. Žinome, kad tobulų vertimų praktiškai nebūna, todėl redagavimo specialisto akis visada geriau pastebi praleistas vertėjo klaidas.

Teksto redagavimas gali būti skirstomas į dvi grupes: tai teksto kalbos redagavimas ir dalykinis kalbos redagavimas. Pirmasis iš jų apima rašybos ir skyrybos klaidų taisymą. Antrasis redagavimas yra specializuoto teksto tipo taisymas, kurio metu yra tikrinama specializuoto teksto stilistika ir terminija. Vertimų biuras, kuris teikia aukštos kokybės vertimų paslaugas, visada savo komandoje turi ir teksto redagavimo specialistų. Nei vienas išverstas tekstas negali likti neredaguotas prieš pateikiant jį klientui. Netgi Jūsų pačių jėgomis versti tekstai gali būti ištaisomi užsakius mūsų teikiamas redagavimo paslaugas.

Redagavimas yra esminė kokybiškos vertimo paslaugos sudedamoji dalis, ypač kai klientas turi didelės apimties tekstą ir jam skubiai reikia šio teksto vertimo. Vertimų biurai paprastai padalina tekstą dalimis ir pateikia jas dviems ar daugiau vertėjų, taip pagreitindama vertimo procesą. Tokiu atveju teksto redagavimas įgauna ypač didelę svarbą, nes kiekvienas vertėjas gali panaudoti skirtingus to pačio termino vertimus, skirtingai išversti vardus, citatas, naudoti skirtingą stilių ir pan.

teksto redagavimas

Pabaigai reikėtų prisiminti, kad vertimas – tai kūrybinis procesas. Todėl ir redagavimas neturėtų visiškai prarasti tolerancijos nestandartiniams išsireiškimams, naujadarams, ar kitiems elementams, pagyvinantiems kalbą. Ypač reklaminių ar panašių komercinių tekstų vertimuose redagavimas negali būti griežtas, vien tik kalbos taisyklėmis pagrįstas teksto taisymas. Redagavimas neturėtų būti vien tik aklas Valstybinės kalbos inspekcijos normų sekimas, taip nuskurdinant ir įspraudžiant į taisyklių rėmus natūraliai vartojamą kalbą ir nepaisant meninės ir kūrybinės išraiškos.

Rate this post