Transcreation | BigTranslation

Какво е транскреация?

В редица статии вече разгледахме основните особености на писмените преводи и по какво те се различават от устните преводи. Навярно обаче всеки, който се интересува от писмени преводи в някакъв момент е попаднал и на друг термин, а именно –...

/ 14 септември, 2017

Топ 10 ресурси на писмените преводачи

При всяка поръчка за превод от особена важност са инструкциите на клиента, материалите за справка, които той предоставя и най-вече онлайн ресурсите, с които те разполагат. Често терминологията, която трябва да се спазва е специфична и строго определена от крайния...

/ 14 септември, 2017

Как работи една превoдаческа агенция?

Структурата на преводаческите агенции е много различна, тъй като този бизнес е изключително гъвкав. Има много различни варианти на структури на преводачески агенции. Те могат да са както централизирани, така и децентрализирани, с офиси на едно или повече места, служителите...

/ 14 септември, 2017

Какво е транскрипция и защо бизнесът ви се нуждае от нея?

Две от най-разпространените услуги, които предлагат доставчиците на преводачески услуги и агенциите са превод и транскрипция. Двете понятия на пръв поглед не си приличат и представляват съвсем различна услуга. Но те могат и да се свързани и чудесно да се...

/ 14 септември, 2017
fansub

Субтитри на фенове или професионален превод?

Представете си да сте в кино или удома и да се наслаждавате на приятен филм с безупречни субтитри. Истинските киномани са свикнали със субтитрите и бързо могат да разпознаят добрия от лошия превод. Не може да се твърди с категоричност,...

/ 14 септември, 2017
fansub

Грешки в субтитрите на любимите Ви сериали

Преводът на субтитри е специфична задача, която изисква познание в детайли на двата езика. Специалистите в тази област трябва да имат достатъчно опит, но и развити умения, различни от тези на преводачите в други специализирани тематики. При превод на субтитри...

/ 14 септември, 2017

Защо професионалният превод и автоматичният превод не са едно и също?

С развитието на технологиите и информационното общество неминуемо се случват промени и в сферите на дейност. Компютърните технологии са неизменна част от ежедневието ни и са навлезли както в личния ни живот, така и в професионалния. Преводаческият бизнес не е...

/ 14 септември, 2017

SEO стратегии, за които трябва да знаете

Силата на интернет и влиянието му върху маркетинговите стратегии в днешно време е неoспоримо. Затова е много важно да се осъзнае значението на правилното SEO позициониране. Хората днес използват глобалната мрежа за намиране на информация или за достъп до ресурси,...

/ 14 септември, 2017

Какво е корекция?

Професията на преводача има своите особености, като всяка друга професионална област. Схващането, че владеенето на две езика е достатъчно, за да си добър преводач все повече се измества от идеята, че това е професия, която се работи от специалисти с...

/ 14 септември, 2017

Превод на мaркетингово съдържание

Маркетинговата стратегия е ключова за всеки бизнес. Създаването и разпространeнието на точно, целенасочено и адаптирано съдържание е важно за привличането и задържането на лоялни крайни клиенти. Успешните решения по отношение на предлагането на пазара и правилно ориентиране към потребителите е...

/ 14 септември, 2017