Lingvistinis feminizmo aspektas: lygybės terminologija

Kitą sekmadienį, kovo 8-ą, bus minima Tarptautinė moters diena, demonstracijų ir gynimų diena, kurios ištakomis yra 1909 m.

Kitą sekmadienį, kovo 8-ą, bus minima Tarptautinė moters diena, demonstracijų ir gynimų diena, kurios ištakomis yra 1909 m. New York‘as. Nepaisant to, Tarptautinė dirbančių moterų diena nebuvo oficiali iki 1975 metų, kuomet Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) oficialiai suteikė statusą moterų lygybės su vyrais reikalavimams.

BigTranslation nori paminėti šią dieną ir platų žodyną, kurį ji mums suteikė ir kuris toliau vystosi kovoje už lygias teises. Žemiau mes aprašome šio žodyno dalį. 

Pozityvus veiksmas

Ypatingas įvertis, kurio tikslas pataisyti situacijas, kuriose atsiskleidžia nelygybė tam, kad būtų įgyvendinta konstitucinė teisė į lygybę. Šie veiksmai turėtų būti pagrįsti ir proporcingi siekiamam tikslui kiekvieno atvejo metu.

Moterų įgalinimas

Ši sąvoka buvo sugalvota IV pasaulinės moterų konferencijos Pekine 1995 m. metu. Ji išreiškia augantį moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir prieigą prie galios. Taip pat šiuo metu ji naudojama išreiškiant suvokimą apie kiekvienos moters turimą galią ir nurodant į kiekvienos iš jų orumo ir nepriklausomybės atstatymą.

Skurdo feminizacija

Ši sąvoka aprašo situaciją, kuri yra paplitusi daugelyje valstybių ir kuri išryškina moteris kaip didžiausią procentą nuo visuomenės, išgyvenančios skurdą. Kiekvienos šalies koregavimo politika daro įtaką moterų dalyvavimui darbo vietoje ir jų prieigai prie ekonominių ir socialinių resursų

Feminizmas

Tai apibrėžia minties mokyklą, kuri gina lygybę tarp vyrų ir moterų. Tai minties tradicija, kuriai jau trys šimtai metų. Ši minties mokykla patvirtina nelygybę tarp vyrų ir moterų. Feminizmo minties pirminis klausimas remiasi tuo, kodėl pusė žmonijos, visos moterys, neturi tokių pačių teisių, pripažįstamų visais žmonėmis?

Lygios teisės

Lygybė tarp vyrų ir moterų įstatymų akyse. Lygybės principas įstatymo akyse buvo atkurtas Europos valstybėse po Pirmojo Pasaulinio karo ir nuo to laiko moterys turi teisę į mokslą, apmokamą darbą ir balsavimą.

Patriarchija

Apibrėžia socialinės, politinės ir ekonominės santvarkos formą, kuri kildinama iš agrarinių visuomenių, kuriose suaugę vyrai dominuoja virš moterų ir vaikų. Debatai apie patriarchines visuomenes vykdavo skirtingais istoriniais laikais ir buvo atnaujintos 1960 metų feministinio judėjimo metu.

Rašytoja Gerda Lerner, „Feministinės sąmonės kūrimas“ autorė, apibrėžia patriarchiją kaip „vyrų dominavimo virš šeimos moterų ir vaikų ir jo išplėtimas kitų moterų visuomenėje atžvilgiu manifestas“.

Stiklinės lubos

Taip pat žinoma kaip vertikalus diskriminavimas, jis apibrėžia apribojimų rinkinį, kuris daro įtaką moterų galimybėms būti paaukštintoms. Nors matomi prieigos prie skirtingų darbų tarp vyrų ir moterų demokratizavimo ženklai, didžioji dalis pareigų, kurios apima svarbių sprenidmų priėmimą, ir toliau priklauso vyrams.

Smurtas lyties pagrindu

Tai apibrėžiama kaip smurtas dėl žmogaus lytinės priklausomybės, kuris gali tapti fiziniu, seksualiniu ar psichologiniu smurtu ar kankinimu, kaip šių veiksmų baimė, prievarta ar laisvės praradimas. Šis smurtas taip pat liečia ir nepilnamečius sūnus bei dukras.

Matomumas

Žinių, pagrinde apie moterų gyvenimus, atskleidimo ir įtraukimo į mūsų realybę ir istoriją procesas. Moterų istorijos, jų vaidmens pasaulyje ir jų lygybės su vyrais permąstymas ir pripažinimas.

Lygybės žodynas ir toliau auga mūsų kasdienybėje. Jis dažnai naudojamas socialinėse tinkluose ir šią terminologiją nebesinaudoja tik organizacijos ir grupės. Šiandien, tokios švietimo įstaigos kaip universitetai dalinasi šiuo žodynu kaip savo mokymo plano dalimi. Panaudokime šį straipsnį kaip pavyzdį, visą čia naudojamą terminologiją galima rasti Valensijos universiteto LYGYBĖS POLITIKOS TERMINŲ ŽODYNE ir María José Pérez Francés parašytoje knygoje LYČIŲ LYGYBĖS UGDYMO ŽODŽIAI, kurią publikavo La Riochos universitetas.

 

Rate this post